Η Πολιτική του site


Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας, www.indesit.com (από εδώ και στο εξής "site"), συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των υποδείξεων και όλου το περιεχομένου κειμένων και φωτογραφιών καθώς επίσης και μοντέλα που φέρουν το σύμβολο "©", προστατεύονται νομικά από τις διεθνείς συνθήκες δικαίου.

Τα περιεχόμενα των σελίδων στο site αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία (copyright © 2000-2009) της Indesit Company SpA. (από εδώ και στο εξής η "εταιρεία"). Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Τα περιεχόμενα των σελίδων στο site, δεν μπορούν να αντιγραφούν, τμηματικά ή ολόκληρα, να αναπαραχθούν, να διανεμηθούν ή να εκδοθούν σε καμία περίπτωση δίχως την γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας. Εξαίρεση αποτελεί μόνο το κατέβασμα αρχείων στον υπολογιστή των πελατών για προσωπική τους και μόνο χρήση.

Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο site αποτελούν ιδιοκτησία της Indesit Company SpA. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε άλλο site στο διαδίκτυο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για προϊόντα που τυχόν αναπαραχθούν ή εκδοθούν από τρίτους για τα οποία το site παρέχει δικτυακούς συνδέσμους. Άτομα τα οποία επισκέπτονται το διαδικτυακό χώρο www.indesit.com έχουν και την ευθύνη να έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία από ιούς και άλλα στοιχεία που βλάπτουν τις σελίδες στο διαδίκτυο. Σύνδεσμοι για άλλα site δεν σημαίνει ότι η εταιρεία είναι χορηγός των προϊόντων ή του σέρβις που προβάλλονται.

Το υλικό το οποίο στέλνεται στο site, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή από ιστοσελίδες του διαδικτύου δεν αποτελεί εμπιστευτική πληροφορία. Η εταιρεία δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για το υλικό αυτό και θα έχει το δικαίωμα να αναπαράγει, να χρησιμοποιήσει, να παρουσιάσει, να μετατρέψει και να διανείμει το υλικό αυτό και σε τρίτους, χωρίς περιορισμό. Επιπλέον, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τυχόν ιδέες, σχέδια, προτάσεις ή τεχνογνωσία τα οποία εμπεριέχονται στο υλικό αυτό για οποιοδήποτε σκοπό και να τα χρησιμοποιήσει στο έπακρο για σκοπούς μάρκετινγκ, παραγωγής και ανάπτυξης. Όποιος αποστέλλει υλικό θα πρέπει να γνωρίζει ότι ίσως χρησιμοποιηθεί ή εκδοθεί και συμφωνεί εξ' αρχής στο ότι δεν θα έχει κανένα δικαίωμα εναντίωσης στην εταιρεία, που να σχετίζεται με το υλικό αυτό.

Το site δίνει πρόσβαση στην πληροφορία και στους επαγγελματίες (οικονομικούς αναλυτές και δημοσιογράφους), με σκοπό να παρέχει ακριβείς και σύγχρονες πληροφορίες. Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρεί τις πληροφορίες του site ενημερωμένες, δίχως όμως να αποκλείει και την πιθανότητα να υπάρχουν κάποιες παραλήψεις ή λάθη. Για τυχόν λάθη για τα οποία θα λάβει κάποια ειδοποίηση, θα φροντίσει να διορθωθούν.